Giới thiệu

SIMPLE  chuyên sâu trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh – xã hội. (SIMPLE  Chuyên cung cấp sản phẩm phần mềm phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp). Sản phẩm chính của SIMPLE  là  “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”

     “SIMPLE là một trong những nhà cung cấp phần mềm kế toán chuyên sâu vào lĩnh vực kế toán cho doanh nghiệp sản xuất, cũng như cung cấp các giải pháp về hệ thống Quản trị – Tài chính – Kế toán và quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Thế mạnh của SIMPLE là hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệp Việt nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm, Với hệ thống mở SIMPLE thiết kế theo hướng đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp’

 Hiện tại SIMPLE Cung cấp 4 Dịch vụ chính

1. Dịch vụ sản xuất triển khai phần mềm kế toán cho doanh nghiệp: Sản phẩm Phần mềm theo yêu cầu khách hàng.

2. Dịch vụ kế toán trọn gói: Kê khai thuế hàng tháng, báo cáo nhanh vay ngân hàng, hoàn thiện giấy tờ sổ sách kế toán…

3. Dịch vụ đại lý chữ ký số: Viettel – CA, Vina – CA, CA2

4. Hóa đơn điện tử.

Đang cập nhật…