Kê khai thuế hàng tháng

I. CÔNG VIỆC LÀM HÀNG THÁNG

1.Nhận chứng từ

 • Khi đã thống nhất hợp tác nhân viên của Công ty chúng tôi sẽ xuống Doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần cố định trong tháng để đến lấy chứng từ ( phô tô hoặc gốc) về tổng hợp và xử lý để làm căn cứ lập các báo cáo liên quan.

2.Thực hiện công việc kê khai thuế GTGT

 • Lập tờ khai thuế
 • Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định ( hết hạn ngày 20 hàng tháng)

3.Lập sổ sách kế toán

 • Cập nhật chứng từ, lập tất cả các loại sổ sách theo quy định của luật kế toán:
  • + Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  • + Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  • + Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • + Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  • + Lập sổ cái các tài khoản
  • + Lập sổ nhật ký chung
 • Trong quá trình thực hiện sổ sách sẽ kết hợp cùng Doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.
 • Kẹp, lưu chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo quy định.
 • Lập và báo cáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến Doanh nghiệp.
 • Giao dịch giải trình các thắc mắc khi cơ quan thuế yêu cầu.

 

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại các huyện Hà Nội: Chuyên nhận báo cáo thuế, quyết toán thuế, sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp công ty, tư vấn thiết kế, sản xuất, thương mại, xây lắp và các loại hình doanh nghiệp khác tại các huyện của Hà Nội

Thực hiện tất cả các công việc của một người kế toán thuế, giữ vai trò là một nhân viên chính thức của Doanh nghiệp để giao dịch với cơ quan thuế tại các chi cục thuế. Có trách nhiệm cao, giải quyết tồn đọng kịp thời, sổ sách hoàn thành đúng thời hạn.

Đối tượng:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Doanh nghiệp mới thành lập

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng với các nội dung như:

– Thực hiện làm việc và kê khai thuế ban đầu;
– Đóng thuế môn bài, thực hiện mua hóa đơn lần đầu;
– Lập và kê khai thuế VAT hàng tháng;
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng;
– Báo cáo hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào;
– Kê khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý;
– Thực hiện quyết toán hàng năm các loại thuế.
– Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

Đang cập nhật…